A tudományról, mint módszerről

Nos, a "tudomány" erőteljes terminusa is magyarázatra szorul. Indoklásra és árnyalásra. Meglepő lehet ezt olvasni. Mégis okkal kerülnek ezek a mondatok leírásra itt, hiszen az emberek manapság egyre megosztottabbak ebben a tárgyban. Hovatovább sajnos, indulati alapú viszonyulást jelent kimondani ezt a szót. Pedig azt hiszem, tényleg valami más a legfontosabb jelentése.

Vannak emberek, akik számára a tudomány az abszolút tudást, a mindenek feletti érvényességet és igazságot képviseli. Míg mások számára épp az ellenkezőjét: földhöz ragadt butaságot, veszedelmes és ellenséges szűklátókörűséget, sőt magát a gonoszt. Ki kell jelenteni, hogy egyik itt említett szempontnak sincs igaza. Mindkettő képviselői tévednek. A tudomány egészen más.

A tudomány valójában módszer. Valamint a terminus fennhatósága alá került a tudományos módszer alkalmazásából fakadó ismeretanyag, a módszert képviselő emberek, és a módszerhez köthető intézmények. Azonban az elsődleges és minden további értelmezésnek alapjául szolgáló jelentése: a módszertan. Információgyűjtési, rögzítési, gondolkodási és következetetési szabályok egységes rendszere. Mivel egységes (illetve egységességre törekvő) rendszer, ezért alkalmas az "egy nyelven beszélésre". Így konzekvens módon rögzíthető az adott tudás, bármikor újragondolható, és az egységes gondolkodási rendszerben történő kommunikációval folyamatosan fejleszthető. Tulajdonképpen bármiről való tudás kapcsán alkalmazható mindez. Limitet az jelenthet csupán, hogy a "kellően igazolható kijelentések" kritériumai nem automatikusan teljesülnek minden jelenség kapcsán. Az ilyen területeken értelemszerűen lassú haladás (akár igen lassú) tapasztalható, míg elhivatott emberek meg nem alkotják az első, igazán érvényesnek tekinthető (a tudományos megismerés kritériumai szerinti) kijelentéseket. Sok munka ez mindig. Utána azonban nagyon látványos előrehaladás tapasztalható az adott jelenség megismerésében, rendszerint.

Nincs ok tehát a tudományt mindenhatónak gondolni, és nincs miért félni sem. A tudomány egyszerűen csak szolgálja az embert. Annak eszköze.

© Minden jog fenntartva.

elethelyzetanalizis