Az ezotériáról

Az ezotéria fogalma korunkban, a művelt közvélemény nagyobb része számára, leginkább valami gyanús.. Gyanús, mert olyasvalami dolgok gyűjtőneve lett, amelyek az emberek alacsonyabb/magasabb iskolai képzése során elsajátított tudáshalmaz és gondolkodásmód határain kívül esnek. Gyakorta nem csak kívül esnek e határokon, hanem ellentétesnek is tűnnek az általuk kifejezett szemlélettel. Az iskolában elsajátított tudományos megközelítés által tehát nem legitimizált dolgokra vonatkozik e fogalom, egy elterjedt felfogás szerint.

Gyanús még amiatt is, mert nagyon sokszor olyan szavakkal együtt említődik, mint a "végső igazság" ,"isteni kinyilatkoztatás", "isteni parancs", stb. melyek egyrészt kevéssé tűnnek demokratikusnak, másrészt a manapság megszokott, önmagunkból fakadó és önnön életünkre vonatkozó kompetenciát is kérdésesnek tüntethetik fel, sok ember számára.

Valójában azonban lényegesen közelebb áll hozzánk, mai emberekhez is mindaz, amit az ezotéria jelent. Közelebb, mint azt az első, napjaink szellemiségéből fakadó, automatikus értelmezéseink alapján hinnénk.

Eredetileg ugyanis lényegesen konkrétabb jelentése volt, és a diffúzabb, okkultizmussal átfedő jelentésében is csak a XIX. századtól említik, korábban a görög "ezoterikósz" kifejezés értelmében élt. Az "ezoterikósz" szó a "belső" jelentéssel bír, aminek kiterjesztésévé lett a "befelé fordított" is. A legtöbb szerző egybehangzóan a gnosztikus szövegekből származó, a kiválasztottak számára való hozzáférhetőséget hangsúlyozó értelmezést tekinti elsődlegesnek, amely leegyszerűsödött, vagy tágabb értelmű megfelelőjévé vált a "titkos tan" jelentés. Szintén egybehangzó, de kevésbé hangsúlyos értelmezés a "befelé irányuló" tudás, megismerés, illetve tapasztalat.

Mindezek alapján tehát az ezotéria titokban tartott, illetve befelé irányuló, ha úgytetszik az ember "működésére" vonatkozó ismeretekre, gondolatokra, módszerekre, stb. vonatkozik eredendően. Természetesen egy kellően határozott gyanakvással bíró ember bizalmatlanságát még nem feltétlen oldotta fel e pár adat. Amit természetesen nem is kívánatos túlzottan erőltetni, helyesebb ha feloldja mindenki önmagában, akinek ez a célja, vagy vágya. Csupán pár rövid gondolat szerepeljen még itt kiegészítésül.

Hogy az ember és "működésének" megimerésére való törekvés kellően korszerű probléma napjainkban is, az nem kíván különösebb kommentárt. A "titkos tanok" azonban igen. Ugyanis a "titokban tartás" a régebbi korokban is hasonló indokokat tartalmazhatott, mint a ma emberénél. Egyszerűen érdeke volt az ismeret birtoklójának, hogy mások ne tudják amit ő, illetve indokolta a továbbadás szelekciós szempontjait is ugyanez a mozzanat. Vagy azért volt érdeke, mert a nyilvánosság eltérő nézetei veszélyt jelenthettek az adott személy/közösség számára, vagy pedig azért, mert a titkolt ismeret tényleges előnyt jelenthetett a birtoklója számára a vonatkozó életterületeken való érvényesülésben, más személyekkel, vagy közösségekkel szemben. A történelemi ismereteinkből tudható, hogy a kultúrákról, illetve a mindenkori hatalom érdekszféráin kívül eső egyénekről való gondoskodás a mainál lényegesen gyengébb lábakon állt, ha létezett az adott korszakban egyáltalán. Következésképp a hatékonyabb élet lehetősége rendkívüli jelentőséggel bírhatott a megelőző korokban. Azt mondhatjuk tehát, hogy a titokban tartott tudások között feltételezhetünk az emberi hatékonyságra vonatkozó, kisebb nagyobb mértékben sikeresen alkalmazható információkat. Olyan ismereteket, amelyek a mai kor technikai támogatása nélkül is működőképesek tudtak lenni.

Terminológiájuk e tanoknak természetesen eltér a maitól. Különös is lehet a ma emberének. Céljukban azonban nagyon közel állnak mai céljainkhoz: jobban ismerni, és hatékonyabban alkalmazni emberségünket.. Botorságnak tűnik azt feltételezni, hogy a letűnt korok nagyszámúi generációi és azok tehetséges emberei, kizárólag irreleváns és felesleges tudást tudtak csupán összegyűjteni az emberről, és az ember lehetőségeiről. Sajátos szempontú, nyelvezetű, de tiszteletet érdemlő tapasztalat és gondolat-gyüjteménynek feltételezhető az emberiség titkos tanainak fennmaradt anyaga.

© Minden jog fenntartva.

elethelyzetanalizis