Az élethelyzetekről

Élethelyzet.. Minden bonyolultságával, és benne önmagunkkal nevezzük életnek, életünknek azt a szubjektív és objektív kontinuumot, ami születésünktől halálunkig hozzánk tartozóan épül körénk, marad körülöttünk. Abban vagyunk mi, az időre torzult különös absztrakcióként, középpont. Mondják, még önmagunkon belül is egy parányi pont vagyunk, de ez most végülis mellékes. Az élet, feltétlenül dinamikus egység a létezők között. Végletesen fogalmazva, pillanatról-pillanatra változó. Igaz állítás is ez utóbbi, nem csak végletes. Természetesen. Azonban a dinamika ennél sokkal rétegzettebb is egyúttal. Hol jobban, hol alig mutat változást az említett pillanatok múltával. Ami hozzávetőleg biztosan kijelenthető, hogy adott pillanatban, esetleg annál hosszabb időre is kiterjedően, jellemzés tehető az életünkről. A jellemzésben felhasznált minőségek és azok egymással való kapcsolata alapján mondhatjuk, hogy az életünk, az adott időpontban ilyen, vagy olyan állapotban van épp. Tehát az életünkre vonatkozó, aktuális jellemző-mátrix az élethelyzetünk.

Az élethelyzetünk megértése olyan kiterjedő megismerést tesz lehetővé önmagunkra vonatkozóan, ami felhasználható az élethelyzetünk megváltoztatására. Különösen fontos szempont lehet ez, ha korábbi erőfeszítéseink hatására sem sikerül jelentősebb változást elérni etéren. Olyan, jellemzően nem észlelt hatások és összefüggések kerülnek belátásra ezáltal, amelyek nem észlelt voltuk ellenére lényegi összetevői az adott élethelyzetnek. Amennyiben az így feltárt lényegi jellemzőkre koncentrálódnak a változásra irányuló erőfeszítések, akkor a korábbinál hatékonyabban lehet előidézni a kívánt elmozdulást az adott holtpontról. A most "lényegi összetevőknek" nevezett tényezők tehát, bizonyos értelemben az aktuális élethelyzet "okaiként" is tekinthetők.

© Minden jog fenntartva.

elethelyzetanalizis